Stipp Pensioen

Stipp Pensioen

Alle medewerkers die via M&C People aan de slag gaan bij een opdrachtgever worden aangemeld bij het StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten) pensioenfonds en vallen onder de basisregeling. Het StiPP pensioen is een beschikbare premie regeling. Dit betekent dat er over elke euro een bedrag wordt afgedragen aan het StiPP pensioenfonds.


Hoe wordt het StiPP Pensioen opgebouwd?

Het pensioen wordt opgebouwd over het brutoloon. Het brutoloon bestaat uit:

•Loon normaal gewerkte uren;

•Loon over de onregelmatige uren;

•Loon dat tijdens ziekte werkelijk doorbetaald wordt;

•Wachtdagcompensatie (alleen bij met uitzendbeding contracten van toepassing);

•Uitbetaalde reserveringen.


Overuren, reis uren en compensatie-uren tellen niet mee.


Het StiPP kent twee regelingen. De Basisregeling en de Plusregeling.


De Basisregeling kent de volgende voorwaarden:

De basisregeling is voor iedereen die werkzaam is via M&C People vanaf 21 jaar en gaat in op de eerste werkdag.

De kosten voor de basisregling zijn volledig voor M&C People.


De Plusregeling kent de volgende voorwaarden:

De plusregeling is voor iedereen die werkzaam is via M&C People vanaf 21 jaar en gaat in na 52 gewerkte weken.

De kosten bedragen bij de Plusregeling 12% van het bruto uurloon. Hiervan is 4% inhouding bij de uitzendkracht en 8% voor M&C People.


Bij M&C People bouwt u dus vanaf de eerste werkdag pensioen op waardoor u daarom geen gaten in uw pensioenopbouw zult krijgen. Meer informatie over het StiPP pensioen kunt u hier vinden.

Disclaimer & Privacy                                                                                                     Copyright 2015-2016 © All Rights Reserved M&C People

Disclaimer & Privacy                                                                                                      Copyright 2015-2020 © All Rights Reserved M&C People