NBBU-CAO

NBBU-CAO

M&C People hanteert voor zijn uitzendkrachten de NBBU-CAO (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) daarom gelden de arbeidsvoorwaarden van de CAO voor uitzendkrachten van de NBBU voor alle overeenkomsten met uitzendkrachten.


In de CAO voor uitzendkrachten is o.a. geregeld: tijdverantwoording, loonverhoudingsvoorschrift, ziekte, vakantie-/bijzonder verlof-/feestdagen, scholing, pensioen, bevordering arbeidsparticipatie speciale groepen, geschillencommissie, fasensysteem e.v. Nadere toelichting op de arbeidsvoorwaarden geven wij graag tijdens een persoonlijk gesprek. Je kunt hiervoor contact opnemen met M&C People. De CAO voor uitzendkrachten kun je inzien op www.nbbu.nl of je kunt hem hier direct downloaden.

Disclaimer & Privacy                                                                                                     Copyright 2015-2016 © All Rights Reserved M&C People

Disclaimer & Privacy                                                                                                      Copyright 2015-2020 © All Rights Reserved M&C People