Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Dit is een website van Matching & Coaching People, gevestigd te Limmen. Handelsregister Alkmaar: 62197770.


Matching & Coaching People (M&C People) wijst u op het volgende ten aanzien van de website www.mcpeople.nl:


Aansprakelijkheid

De website van M&C People (waaronder de homepage, onderliggende pagina's en sites van dochterondernemingen) met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van M&C People. Deze sites zijn met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat en verstrekt. M&C People en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie in de website, ook niet voor het bestaan van virussen en/of - andere - schadeveroorzakende en programmatuur op de website, en ook niet voor - ander - schadeveroorzakend gebruik van de website.


Auteursrecht

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op de sites vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M&C People. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.


Wijzigingen

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. M&C People behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.


Privacy

M&C People gaat zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van relaties. Dit heeft betrekking op de verwerking van gegevens en de verstrekking van gegevens aan derden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens naar M&C People zendt, geeft u M&C People uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van en te informeren over (uitzend)werk. U kunt te allen tijde de door of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen.


Disclaimer & Privacy                                                                                                     Copyright 2015-2016 © All Rights Reserved M&C People

Disclaimer & Privacy                                                                                                      Copyright 2015-2020 © All Rights Reserved M&C People